register | account recovery | profile | help / abiinfo | search
show today's posts | mark all read
 
Abiinfo - sisukordHelp - contents
 
Ligipääs foorumileAccess to the forum
tqhq.ee foorum on vaba ligipääsuga ning kõigele lugemiseks avatud. Foorumi lugemiseks pole vaja ennast kasutajaks registreerida.

Selleks aga, et foorumis postitada, on vajalik registreerumine. (Kuidas registreeruda?)

Registreerumine annab lisaks postitusõigusele ka muid eeliseid, näiteks ülevaate juba loetud ja veel lugemata postidest (foorumid ja teemad, kus on uusi postitusi, on tähistatud punaste hüüumärkidega), võimaluse suhelda privaatselt teiste foorumi liikmetega, ning muidugi teadmise, et oled osa Eesti suurimast USA auto sõprade kogukonnast!
The tqhq.ee forum is freely accessible and available for reading to everybody. There is no need to register to read the forum.

However, you do need to register to post here. (How do I register?) The languages that are sure to be understood include English and Finnish.

Registering provides some additional benefits besides the right to post, such as keeping track of topics which you have read and topics which have new messages since your last visit (topics and boards with new messages have red exclamation marks next to them). Registered users can also send e-mails to each other through the forum.
 
LugemineReading
Foorumi lugemine ei tohiks raskusi valmistada. Tasub tähele panna, et, foorumites on arvukalt postitusi ning seetõttu on foorumid ja mõned pikemad teemad mitmel leheküljel. Lehekülgede vahel saab liikuda, kasutades nooli või lehekülgede numbreid, mis on olemas nii foorumi/teema üla- kui alaservas vasakul.

Kui oled registreerunud kasutaja, leiad samast, kuid paremalt poolt lingi "Mark Read", millega võib kõik uued teemad antud foorumis loetuks märkida, kui pole soovi neid ükshaaval läbi lugeda. Muidu kaovad märgid vastava teema lugemisel.
Reading the forum should be easy. It's worth noting that there are several thousand posts in the forum so that all boards and some longer topics span many pages. You can move between the pages by using the arrows or page numbers at the top and bottom of the board/topic view.

If you are a registered user, you will also find the link "Mark Read", which will mark all the topics on a board as read, if you don't wish to go through them one by one. Otherwise the topics will be marked read (and the red exclamation marks will disappear) after you have read the topic.
 
Registreerumine ja kasutaja andmedRegistering and the user profile
Registreerumiseks tuleb klikkida foorumis ülal vasakul menüüs linki "register" (vahetult abiinfo lingi kõrval). Avaneval vormil on järgmise väljad:
 • Username - selle nime alla hakkad foorumis esinema. Nimi peab olema 3-12 märki pikk. Kui nimi on liiga sarnane mõnele juba registreeritud nimele, saad vormi saatmisel veateate. Sellisel juhul mine tagasi ja vali veidi erinev nimi.
 • Email - sinu e-posti aadress. Tasub sisestada reaalselt toimiv aadress, siis on võimalik saada abi oma salasõna unustamise korral, samuti on võimalik teiste foorumi liikmetega otse suhelda. Sinu e-mail pole nähtav teistele foorumi kasutajatele, välja arvatud foorumi administraatorid ja kasutajad, kellele ise foorumi vahendusel meilid.
 • Homepage - sinu koduleht. Siia võid (aga ei pea) sisestada oma kodulehe aadressi, lehele linkiv ikoon ilmub sinu posituste juurde. Aadressi ette "http://" sisestamine pole kohustuslik, selle puudmisel lisatakse see automaatselt.
 • Car page - sinu auto koduleht. Kui sul on lehekülg, kus on pikemalt kirjutatud sinu autost, võid siia sisestada selle aadressi.
 • ICQ - sinu ICQ number, kui kasutad ICQ-d ja soovid oma ICQ numbri teistele foorumi lugejatele nähtavaks teha.
 • Timezone - ajatsoon, mille järgi näidatakse postituste aegu. Eestis sobib vaikimisi valitud väärtus GMT +02
 • Signature - sinu allkiri. Siia sisestatu lisatakse iga sinu posti lõppu, kui sa postitamisel teisiti ei vali. Võib kasutada foorumikoodi, et lisada linke; pilte ja emotikone ei saa lisada. Kui tahad allkirja kasutada, peaks see olema võimalikult lühike.
 • Save password - kui see on aktiivne, salvestatakse sinu salasõna nii kauaks, kuni sa ise välja logid, vastasel juhul aga ainult nii kauaks, kui kõik brauseriaknad sulged. Kastist linnukese mahavõtmine on soovitav siis, kui sinu kasutatavale arvutile on ligipääs teistel kasutajatel, keda sa ei soovi foorumis oma nime all esinemas näha. Sellisel juhul pead foorumisse igal kasutuskorral uuesti sisse logima.
 • Enter password - siia sisesta oma salasõna, mille abil saad hiljem foorumisse sisse logida. Salasõna peab olema 4-16 märki pikk. Valitud salasõna võiks olla selline, millega mujale sinu jaoks olulistesse kohtadesse sisse ei pääse, kuna salasõna on nähtav foorumi administraatori õigustega isikutele.
 • Repeat password - sisesta veelkord valitud salasõna, siis on kindel, et see sai esimesel korral õigesti sisestatud ning sa saad sellega hiljem sisse logida.
Lõpetuseks vajuta nuppu "Register!", ning kui ei teki mingeid ootamatuid probleeme, oledki registreerunud kasutaja. Mine foorumi avalehele ja logi end sisse (vt. allpool), ning saad hakata foorumit kasutama täieõigusliku liikmena.

Kõiki sisestatud andmeid (v.a. kasutajanimi) saad vajadusel hiljem muuta, kui oled sisse loginud ja valid ülevalt vasakult menüüst "profile".
To register, click "register" in the top lefthand menu (right next to the link to the help page). The form that you see will have the following fields:
 • Username - this is the name by which you will be known at the forum. It should be 3-12 characters in length. If the name is too similar to an existing username, you will receive an error message when submitting the form. Just go back and try a different name.
 • Email - your e-mail address. It is recommended that you enter a valid address, this will enable you to receive your password, should you forget it and also enables e-mailing with other members. You e-mail will not be visible to the other members, except for forum administrators and users to whom you send e-mail through the forum.
 • Homepage - your home page. You can (but don't have to) enter the address of your home page here. An icon linking to the page will appear below your name when you post. If the address does not start with "http://", it is added automatically.
 • Car page - if you have a page dedicated to your car, enter it here.
 • ICQ - if you wish to enter your ICQ number, here's the place.
 • Timezone - the timezone of your location, posting times are shown, based on your selection here. The default GMT +02 is suitable for Estonia and some other East-European countries, if you are from further away, set the correct timezone.
 • Signature - what you enter here will be appended to your posts on the forum, if you don't disable the signature when posting. You can use forum code to add links; images and emoticons are no allowed. Please make your signature pretty short.
 • Save password - if selected, your password will be stored until you log out; if unselected, you will automatically be logged out every time you close all your browser windows. Unchecking this option is recommended, if you share your computer with other users.
 • Enter password - choose a password between 4-16 characters in length. It is advisable that you select a password that you don't use to access any other systems that are important to you, as the passwords are visible to users with administrator privileges.
 • Repeat password - enter the password again to make sure you got it right and are able to log on using the password.
To finish the registration, press "Register!", and if there aren't any problems, you will be a registered as a user. Go to the home page of the forum and log on to start using the forum.

All the data you entered (except for the username) can be changed later by clicking "profile" from the menu to the top left of the screen. You must be logged on to do this.
 
Foorumisse sisse- ja väljalogimineLogging on and off
Sisselogimiseks on väljad Username ja Password foorumi avalehe alumises osas. Nendesse tuleb sisestada registreerumisel valitud kasutajanimi ja salasõna ning vajutada "login". Kui logimine õnnestub, asenduvad väljad tekstiga "Logged on as xxx", kus xxx on sinu kasutajanimi.

Foorumist saab välja logida, vajutades "Logged on..." teksti järel olevat nuppu "Logout". Taas nähtavale ilmuvad väljad Username ja Password näitavad, et oled edukalt foorumist välja loginud.

Kui jätsid kasutajaks registreerumisel valimata "Save password" või oled selle hiljem maha võtnud, piisab foormist välja logimiseks sellest, kui sulged kõik brauseriaknad.

Välja logimine on põhimõtteliselt vajalik ainult siis, kui sinu kasutatavale arvutile on ligipääs teistel inimestel. Kui jätad end välja logimata, on võimalus, et teised isikud, kellel on sinu arvutile ligipääs, saavad foorumis tegutseda sinu nime all.
The fields Username and Password at the bottom of the forum home page enable you to log on. Enter your username and password and click "login". If the login is successful, the fields will be replaced by "Logged on as xxx", where xxx is your username.

You can log out by clicking "Logout" next to the "Logged on as..." text. If you disabled the "Save password" feature, you will be logged out every time you close all your browser windows. In most cases, it is only necessary to log out if other people have access to your computer and you do not want them to be able to post with your username in this forum.
 
PostitaminePosting
Postitamiseks peab olema registreerunud kasutaja (v.a. In English foorumi korral). Postitamiseks on kolm peamist võimalust:
 • postitusele vastamine - iga teema üla- ja alaservas on link "Add Reply", millega saad teemasse lisada oma postituse. Esimesed kolm välja (sinu kasutajanimi, salasõna ja teema pealkiri) on täidetud sinu eest. Järgmiselt väljalt saad valida Post Iconi, mida näidatakse sinu posti juurde. Sellel pole mingit funktsionaalset tähendust, kuid kui soovid ka sedasi mingit emotsiooni edasi anda, võid valida meelepärase ikooni. Väljale "Message:" saad sisestada oma posti sisu. Edasi on kaks valikut, esimesega saad sisse/välja lülitada emotikonid (vt. allpool), teisega aga lisada või ära jätta oma allkirja posti lõpust.

  Seejärel on sul võimalik enne lõplikku postitamist vaadata, kuidas hakkab sinu post foorumil välja nägema (koos emotikonide, piltide, linkide ja foorumikoodiga). Selleks vajuta nuppu "Preview Message", ning posti eelvaade tekib sisestusvormi ülemisse ossa.

  Kui oled oma postiga rahul, saad selle teemasse lisada, vajutades "Send Message". Kui eelvaates oli midagi valesti, saad selle kohe tekstiväljal parandada ja vajutada vastavalt soovile uuesti kas "Message Preview" või siis "Send Message".

  Nupp "Reset" aga kaotab vormil tehtud muudatused, sh. kogu sisestatud teksti, või peale eelvaadet muudetud teksti.


 • varasema posti tsiteerimine - soovides tsiteerida mõnda teemas olevat posti oma vastuses, kliki selle posti paremas allservas olevat linki "Quote". Sinu teate algusesse kuvatakse tsiteeritava posti sisu, mille järele saad kirjutada oma teksti. Soovitav on ebaoluline osa tsiteeritvast postist ära kustutada, et mitte mõttetult korrata kogu varasem posti teksti, kui tsiteerida oli vaja vaid üht sõna või lauset. Muus osas on kõik analoogne tavalise vastuse postitamisega.


 • uue teema alustamine - kui soovid alustada uut teemat, kliki vastavas foorumis linki "New topic". Ainus erinevus vastuse postitamisega on see, et nüüd pead väljale "Subject:" sisestama ka uue teema pealkirja.
Lisaks ülaltoodule on sul ka võimalus on postitust tagantjärgi muuta, kui oled märganud, et oled teinud mõne vea. Selleks vali oma posti paremalt alt servast link "Edit" ning tee teksti vajalikud parandused. Posti muutmisel tuleb posti juurde ka märge redigeerimise aja ja redigeerija kohta.
For all boards except the "In English" board you have to be a registered user to post. There are three main ways of posting on the forum:
 • replying - at the top and bottom of every topic page there is a link "Add Reply", which lets you add your own post to the topic. When you click "Add Reply", a form is displayed. The first three fields (username, password, topic subject) are filled out for you. From the next row you can select a post icon, which is shown next to your post. It has no function other than just allowing you to express the general mood or content of your post. The actual text of the post goes to the field below, "Message". Next, there are two options, the first one for turning off emoticons and the second one for turning your signature (if you have one) on or off for this post.

  You can also preview your message with all the links, emoticons, images and forum code you may have entered, by clicking "Preview Message". The preview appears at the top of the page. If you wish to add the post to the topic, click "Send Message". If there was something wrong with the preview, you can fix it in the the "Message" field and the submit it or preview it again.

  The button "Reset" loses all the changes you have made to the post since your last preview.


 • quoting - if you want to quote a post in the topic in your reply, click "Quote" near the bottom right of the post you wish to quote. The content of that message is added to the beginning of your post. It is recommended that you delete the parts of the original post that you don't need to quote so as to conserve some space and avoid unnecessary repetition. The rest is quite similar to replying, which has been described above.


 • starting a new topic - if you wish to start a new topic, click the link "New topic" in the proper board. The only difference from replying is that you now also have to enter the subject of you new topic.
You can also edit your post after posting it if you discover you have made a mistake. Click "Edit" at the lower right of your post to do this. The date and time of the editing is shown along with the post to avoid possible confusion later on.
 
Lisavõimalused - emotikonid, foorumikoodAdditional features - emoticons, forum code
Oma postitustele on võimalik lisada erinevaid emotikone, kirjutades teksti sekka emotikoni koodi: You can add various emoticons to your post by adding the code of the emoticon to your message:
:):D:p;):lol8-)
:hat:smokin:evil:devil:finger:kill
:rolleyes:-/:uhoh???:(:*(
8o#I:sick:eek&(:>
:love:beer:burnout:rollin:hail:bs
Samuti on võimalik kasutada erinevaid kirjatüüpe, kirjutades oma posti foorumikoodi:

KoodTulemus
[b]Rasvane kiri[/b]Rasvane kiri
[i]Kaldkiri[/i]Kaldkiri
[u]Allajoonitud kiri[/u]Allajoonitud kiri
It is also possible to use different types of text by including forum code in your post:

CodeDisplayed as
[b]Bold text[/b]Bold text
[i]Italic text[/i]Italic text
[u]Underlined[/u]Underlined
Oma postidele on võimalik lisada ka linke. Selleks on mitu võimalust. Kõige lihtsamini saab lingi tekitada, kirjutades lihtsalt mõne "http://"-ga algava URL-i (aadressi), näiteks kopeerides selle brauseri aadressiribalt. Selline URL muutub automaatselt lingiks.

Teised võimalused linkide panemiseks on järgmised:

KoodTulemus
[url]http://www.tqhq.ee[/url]http://www.tqhq.ee
[url=tqhq.ee]Torque Headquaters[/url]Torque Headquaters
[email]tqhq@tqhq.ee[/email]tqhq@tqhq.ee

Kui lingi alguses puudub http://, lisatakse see automaatselt. Lingid avanevad uude aknasse.
You can also add links to your post. The easiest way is just to write a URL (address) beginning with "http://", for example by copying it from the browser address bar. This URL will automatically be turned into a link pointing to that address.

The other methods of adding links are:

CodeDisplayed as
[url]http://www.tqhq.ee[/url]http://www.tqhq.ee
[url=tqhq.ee]Torque Headquaters[/url]Torque Headquaters
[email]tqhq@tqhq.ee[/email]tqhq@tqhq.ee

If there is no http:// at the beginning of the address, it is added automatically. All links open to a new browser window.
Pildi lisamiseks peab lisatav pilt paiknema üldkättesaadavalt internetis, oma kõvakettal asuvaid pilte postile lisada ei saa. Pildi lisamine toimb järgneva koodiga:

[img]http://www.tqhq.ee/image/peep.jpg[/img]

Pildi URL-i alguses on "http://" kohustuslik. Muude võimaluste puudmisel sobivad piltide hoidmiseks näiteks hot.ee või mõne muu tasuta veebiruumi pakkuja teenused.
To add a picture to your post, it must be available somewhere on the Internet, you can't add images straight from your harddisk. Use the following code to add an image:

[img]http://www.tqhq.ee/image/peep.jpg[/img]

The URL of the picture must start with "http://". Try some free homepage hosters in your country if you have nowhere to upload your pictures to.
Kui on soov välja tuua, et kedagi tsiteeritakse, saab kasutada sellist koodi:

[quote]vahelduva pilvisuse ja muutliku tuulega, paiguti võib esineda hoovihma...[/quote]

Tulemuseks on järgmine pilt:

quote:
vahelduva pilvisuse ja muutliku tuulega, paiguti võib esineda hoovihma...
If you wish to make it clear that you are quoting someone, you can use the following code:

[quote].. is without doubt one of the most beautiful vehicles known to man...[/quote]

This will be displayed as:

quote:
.. is without doubt one of the most beautiful vehicles known to man...
 
Eelmise foorumi kasutajateleFor users of the previous forum
Alustuseks tere tulemast uude foorumisse! Loodetavasti saab uue foorumi kasutamine olema veel mugavam ja kasulikum, kui seda oli osalemine meie eelmises foorumis. Järgnevalt mõnest olulisemast asjaolust seoses uuele foorumile üleminekuga:
 • Uuesti registreerumine pole vajalik - kõik kasutajanimed (v.a. üksikud pikka aega mitteaktiivsed kasutajad) on üle toodud siia foorumisse ning foorumi kasutamiseks pole vaja muud, kui uuesti oma senise kasutajanime ja salasõnaga sisse logida.
 • Kasutajanimi ja salasõna on nüüd tõstutundlikud - see tähendab, et nende sisestamisel tuleb vahet teha suur- ja väiketähtedel. Kui registreerusid näiteks nime all AmcAMX, siis eelmisesse foorumisse oli võimalik sisse logida, sisestades kasutajanimeks amcamx. Nüüd tuleb kasutajanimi ja salasõna sisestada täpselt selliselt, nagu need registreerumisel paika panid.
 • Sinu kasutajaprofiil - lisatud on uus väli - Car Page. Kui sul on lehekülg, mis keskendub sinu autole (s.h. eriti tqhq autoesitlustes või ajuvant.ee's), võid selle lingi kirjutada sinna väljale. Nii on teistel foorumilugejatel sinu sõidukiga kõige lihtsam tutvuda. Üldisemad kodulehed võivad jääda Homepage'i alla. Lingi ette http:// sisestamine pole enam vajalik, kuid kui sul pole auto- ega kodulehekülge, palun tee need väljad täiesti tühjaks. Ei teeks paha ka kontrollida, kas muu info pole vananenud; samuti võiks turvalisuse huvides aeg-ajalt vahetada oma salasõna.
 • Teemade pealkirjad - Teema pealkirja (Subject) on nüüd vaja/võimalik panna ainult uut teemat alustades. Põhjus selles, et pealkirja väli niikuinii kordus postitusest postitusse või kasutatigi seda välja jututeema vahetuseks, kuigi uue teema alustamine oleks õigem olnud.
Muus osas peaks kõik olema sarnane eelmise foorumiga, loodetavasti on siiski olemas ka märgatav kiirusevahe uue foorumi kasuks. Jõudu foorumi kasutamisel ja julget sõnavõtmist!
First of all, welcome to the new forum! Hopefully it will be just as useful and even more comfortable to use than the previous forum. The following issues might be of interest to our current users:
 • No need to register again - all usernames (except a few inactive users) have been transferred to the new forum. All you need to do is to log on to this new forum with your current username and password.
 • Usernames and passwords are now case-sensitive - this means that you now have to enter your username and password exactly as you entered them when you first registered (or last changed your password, of course). On the old forum, if you registered as AmcAMX, you could log on as amcamx, but this is no longer the case.
 • Your user profile - a new field has been added - Car Page. If you have a page dedicated to your car, enter it there. This provides the users of the forum an easy way to read about your ride. More general home pages can still be entered in the Homepage field. It is no longer necessary to start the address with http://, but if you have no home page or car page, make sure that these fields are left empty. It wouldn't hurt to check that the rest of the information in your profile is up-to-date as well. It's also a good idea to change your password every now and then.
 • Topic subjects - the topic subject must/can now only be entered when starting a new topic. The idea is that in most cases the topic subject is repeated from post to post anyway, and in the rare cases that it was changed, it was done when switching to a different subject matter, for which it would have been more appropriate to create a new topic.
In all other respects the new forum should be just like the old one, hopefully just a bit more comfortable and faster. Enjoy and don't be afraid to speak up!